Топоним

РУВИКИ — интернет-энциклопедия мәгълүматы

Топоним (грек. topos — урын, onyma — исем) — географик объект атамаларын, аларның килеп чыгышын, төзелеш-ясалышларын, кулланылыш үзенчәлекләрен, таралыш ареалларын өйрәнә торган ономастика тармагы.[1]

Топоним өйрәнә торган фән топонимика дип атала.

Искәрмәләр

  1. Саттаров Г.Ф. Татар топонимиясе. – Казан, 1998, Шаһиев Р. Атамалар – тарих ачкычы. – Казан, 2004.